Birksø/Møllesø i kano

Kanosejlads og i mål til tiden.

Beskrivelse

Gruppen opdeles i teams og skal løse en opgave der indbefatter kanosejlads. De enkelte teams skal finde og besvare en række poster med spørgsmål under sejladsen, og dette stiller krav til både sejlads- og navigationskundskab.
Det er teamets opgave at være i mål til tiden.
Før teamet starter, skal der udarbejdes en skriftlig plan for løsning af opgaven i to identiske eksemplarer. Det ene eksemplar afleveres til instruktøren, det andet eksemplar beholder teamet.
Teamet får tilladelse til at påbegynde opgaveløsningen, når den skriftlige plan er godkendt af instruktøren.

3 deltagere pr. kano. Leje af kanoer foretages på separat lejekontrakt.

Information

Medbring: Praktisk påklædning og fodtøj efter vejret. Vi anbefaler at medbringe et sæt skiftetøj. Vi leverer redningsveste.
Tidsramme: 3 timer
Start pris: 4.000,- inkl. op til 9 deltagere.
Pris pr efterfølgende deltager: 295,-
Deltagere min/max: 9/60
Lokalitet: Ry